Squash, Boys: Thirds defeats Eagle Hill School

Event Details

#1 Adrian Yao 3-1 Win

#2 David Chen 0-3 Loss

#3 Eli Ji 0-3 Loss

#4 Alex Yuk 3-1 Win

#5 Giles Gordon 3-0 Win

#6 Davis Cook 3-0 Win

#7 Noah Depp 3-0 Win

#8 Yongjin Park 3-1 Win

#9 Francis Shea 3-0 Win

#10 PJ Embree 3-0 Win

#11 Shane McCarthy 3-0 Win